Comisii de specialitate

Comisia pentru agricultură, protecţia mediului şi turism

  -         Truţă Florin

  -         Gligor Dan

  -         Comăniciu Petru Ion

  Comisia pentru activităţi economico – financiare, juridică şi disciplinară

   -         Mustaţă Maria Simona

   -         Rus Partenie Marius

   -         Muşuţan Dumitru

   Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie, amenajarea teritoriului şi urbanism

    -         Voicu George Emanuel

    -         Bogdan Marius Nicolae

    -         Stanca Emilian

    Comisia pentru activităţi social – culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

     -         Gruiţă Ioan

     -         Goţa Florin Daniel

     -         Lupşan Vasile

     Comisia de validare

      -         Rus Partenie Marius

      -         Stanca Emilian

      -         Breaz Cristian