Formulare online

Amenajarea teritoriului şi urbanism

1. Cerere de eliberare certificat de urbanism 2. Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism 3. Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare 4. Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor 5. Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor ISC 6. Comunicare privind încheierea …

Vezi pagina »

Asistenţă socială

Formularul E 411 Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, stimulentului de inserție, sprijinului lunar pentru copilul/părintele cu dezabilitate Listă acte necesare Certificate de nastere pentru toti copiii (original si copie) Acte de identitate ale solicitantilor (original si copie) Certificat de casatorie …

Vezi pagina »

Diverse

Persoane fizice 1. Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului 2. Ofertă de vânzare teren 3. Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare Persoane juridice 1. Cerere pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului 2. Ofertă de vânzare teren …

Vezi pagina »

Evidenţa populaţiei

Vezi pagina »

Juridic

1. Cerere solicitare informaţii conf. Legii 544/2001 2. Model reclamaţie administrativă

Vezi pagina »

Registru agricol

Model cereri Acte necesare

Vezi pagina »

Taxe şi impozite

1. Declaraţie de impozit clădiri persoane fizice 2. Declaraţie impozit clădiri persoane juridice 3. Declaraţie impozit teren persoane fizice 4. Declaraţie impozit teren persoane juridice 5. Declaraţie impozit mijloace transport - persoane fizice şi juridice 6. Declaraţie impozit mijloace transport peste 12 tone – persoane …

Vezi pagina »