Dezbateri publice

Delegarea serviciului de transport public local

1. Caiet de sarcini 2. Contract 3. Program transport zona 2 – 7 4. Program transport 5. Regulament 6. Stații 7. Studiu oportunitate 8. Tarife Proces verbal de afișaj

Vezi pagina »