Primar

Popa Ioan Iancu – PNL

Conform legilor în vigoare primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.

  • Primarul reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice române sau strpine, precum şi în justiţie;
  • Semnul distinctiv al primarului este eşarfa cu culorile drapelului naţional al României, care este purtată în mod obligatoriu la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor;
  • Primarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 68 şi 71 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.