Viceprimar

Goţa Florin Daniel – PNL

Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.

Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.