Secretar

Chirilă Valeria

Conform legilor în vigoare, secretarul comunei este funcţionar public de conducere.

  • Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic;
  • Funcţia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz;
  • Secretarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 85 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.