Funcţionari publici

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţie publică (funcţionar public) Funcţie contractuală (personal contractual)
Compartiment Juridic
1. Moldovan Mariana Consilier juridic
Compartiment agricol
2. Oară Rodica Inspector
Compartiment contabilitate
3. Muntean Alexandra Maria Inspector
Compartiment impozite şi taxe
4. Păcurar Cristina Adriana Casier
5. Ghiura Maria Inspector
6. Bărbuţ Elena Referent
Compartiment executare silită
7. Referent de specialitate
Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului
8. Crișan Adriana Maria Inspector
Compartiment S.V.S.U.
9. Avram Constantin Daniel Şef serviciu
Compartiment cultură
10. Popa Eufimia Felicia Bibliotecar
Compartiment social – Centru de zi persoane vârsnice Dumitra
11. Vesa Claudia Maria Asistent social
12. Asistent social
Compartiment sănătate
13. Comşa Corina Elena Asistent medical comunal
Compartiment pentru administrarea domeniului public şi privat
14. Selegean Marinela Silvia Guard
15. Breaz Mihai Şofer
16. Furnea Mircea Muncitor necalificat