Funcţionari publici

CHIRILĂ VALERIA secretarul comunei Sîntimbru (funcţionar public)
Tel. 0258/842101, 0760/237402
LASZLO FLORINA DELIA contabil – inspector (funcţionar public)
Tel. 0258/842101, 0760/237403
GIANĂ DELIA CORNELIA inspector (funcţionar public) 

asistenţă socială

achiziţii publice

urbanism şi amenajarea teritoriului

concesiuni

Tel. 0258/842101, 0760/237404
OARA RODICA inspector  (funcţionar public)
registrul agricol
Tel. 0258/842101, 0760/237405
BĂRBUŢ ELENA referent  (funcţionar public)
Casier
Tel. 0258/842101, 0760/237407
SELEGEAN MARINELA SILVIA guard (contractual)
Tel. 0258/842101, 0760/237408
POPA EUFIMIA FELICIA bibliotecar (contractual)

Tel. 0258842101, 0760/237406