Primăria

Declaraţii de avere

Vezi pagina »

Declaraţii de interese

Vezi pagina »

Dispoziţii ale primarului

Vezi pagina »

Funcţionari publici

Nr. crt. Numele şi prenumele Funcţie publică (funcţionar public) Funcţie contractuală (personal contractual) Compartiment Juridic 1. Moldovan Mariana Consilier juridic Compartiment agricol 2. Oară Rodica Inspector Compartiment contabilitate 3. Muntean Alexandra Maria Inspector Compartiment impozite şi taxe 4. Păcurar Cristina …

Vezi pagina »

Primar

Popa Ioan Iancu – PNL Conform legilor în vigoare primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. …

Vezi pagina »

Secretar

Chirilă Valeria Conform legilor în vigoare, secretarul comunei este funcţionar public de conducere. Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic; Funcţia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz; Secretarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate …

Vezi pagina »

Viceprimar

Goţa Florin Daniel – PNL Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. …

Vezi pagina »