Certificate de urbanism

Dacă se dorește obținerea unui Certificat de urbanism pentru un imobil ce se află în intravilanul localităților de pe raza comunei Sîntimbru, solicitarea pentru acesta se face la Primăria comunei Sîntimbru – compartiment Urbanism și amenajare teritoriu.

Dacă se dorește obținerea unui Certificat de urbanism pentru un imobil ce se află în extravilanul localităților de pe raza comunei Sîntimbru, solicitarea pentru acesta se face către Consiliul Județean Alba – compartiment Urbanism, avizare, autorizare.

Acte necesare pentru obtinerea unui certificat de urbanism


Certificate de urbanism

CU Emise

CU emise 2015 CU emise 2016

Vezi pagina »