Prezentare generală

ROMANIA

JUDETUL ALBA

PRIMARIA COM. SINTIMBRU

FISA   MONOGRAFICA

 

I. Date de identificare

  • Comuna: SINTIMBRU
  • Localitati apartinatoare:

- SINTIMBRU – resedinta comunei

- GALTIU -  1 KM

- COSLARIU -  3  KM

- TOTOI – 4  KM

- DUMITRA – 6  KM

  • Pozitie si localizare:

Comuna  Sintimbru  este situata  in partea central – vestica a  Romaniei  avand coordonatele: paralela de 46º10´ latitudine  N si meridianul de 23º43´ longitudine E.

- Altitudine: 222,3 m in Lunca Muresului si 442,6 in Dealul Bilag

- Suprafata:  27,46  km²

- Cai de acces:

- pentru  Coslariu si  Galtiu este drumul judetean 107

- pentru  Totoi  drumul  comunal 101, prin Teleac

- pentru Dumitra,drumul comunal 40

 

II. Populatie

  • Repartitia populatiei pe etnii:

a) ucrainieni – 1

b) romi – 49

c) maghiari – 26

d) romani – 2766

  • Repartitia populatiei pe religii:

a) ortodoxa – 2543

b) romano-catolica – 15

c) greco-catolica – 274

d) reformata – 10

 

III. Autoritatea administrativă

  • Sediul Primariei: Str.Blajului, nr.187, tel./fax 842101
  • Primar: D-nul POPA  IOAN  IANCU
  • Persoana de contact care poate furniza relatii asupra fisei monografice